لایلاک

اوسچی

غذای سنتی است که در اولین روز سال نو در ژاپن از آن لذت می برند. این غذا که مجموعه ای متنوع از انواع فرآورده های ژاپنی است در ظروف رنگارنگ عرضه و در جعبه های مخصوصی به نام جوباکو بسته بندی می شوند. هر بخش از اوسچی معنای خاصی دارد.