لایلاک

فرهنگ کتابخوانی

سرانه آمار مطالعه در بین ژاپنی‌ها روزانه بین ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه است. از کودکی به کودکان آموزش داده می‌شود و ژاپنی‌ها از هر فرصتی برای مطالعه استفاده می‌کنند. در قطار، زنگ تفریح مدرسه و در کافه رستورانها این رفتار به وفور دیده می‌شود.
فروشگاه‌های کتاب به مشتری اجازه می‌دهند که ساعت‌ها در فروشگاه به مطالعه کتاب مورد نظر بپردازد.