لایلاک

کارت‌ تبریک سال نو

ننگاجوی ژاپنی (年賀状) یا کارت‌های تبریک سال نو

از سنت‌های دیگر سال نو ژاپنی فرستادن کارت تبریک سال نو به همه کسانی که دوستشان دارند و قدردانی از حمایت های یک سال گذشته و آرزوهای خوب برای سال آینده است.
ننگاجو ها باید تا ۲۸ ماه دسامبر پست شوند تا با تحویل سال نو در ساعات اولیه اولین روز سال به مقصد برسند.
معمولا کارت پستال ها را در خانه و با انتخاب یک عکس خانوادگی چاپ می کنند.
بعضی از افراد بلند پایه که برای تعداد بسیار زیادی از دوستان و آشنایان خود کارت می فرستند به دلیل تعداد زیاد کارت ها و کمبود وقت مجبورند منشی مخصوص این کار را استخدام کنند تا طبق لیست از پیش تهیه شده وظیفه تهیه و تنظیم و ارسال کارت را بر عهده بگیرد. با همه گیری ویروس کرونا و قوانین قرنطينه در سه سال گذشته، پست دولتی ژاپن برای اولین بار و برای حفظ قوانین بهداشتی در سال ۲۰۲۲ ربات هوشمند کارت رسان را پیشنهاد و به مرحله اجرا در آورد.