لایلاک

قوانین استفاده از اسکوتر برقی

ژاپن از از ماه جولای ۲۰۲۳، استفاده از اسکوتر برقی بدون گواهینامه رانندگی را مجاز می کند.
پلیس ژاپن اعلام کرد که کاربران اسکوتر برقی از ماه جولای دیگر نیازی به گواهینامه رانندگی نخواهند داشت، اگرچه افراد زیر 16 سال از سوار شدن به آنها منع خواهند شد.
قوانین جدید در مورد اسکوترهایی با حداکثر سرعت 20 کیلومتر در ساعت اعمال می شود و رانندگان باید قوانین راهنمایی و رانندگی مشابه دوچرخه ها را رعایت کنند، از جمله عدم استفاده از پیاده رو. به اسکوتر سواران توصیه می شود که از کلاه ایمنی نیز استفاده کنند.
کلیه قوانین مربوط به دوچرخه سواری و قوانین مربوط به رانندگی بعد از نوشیدن الکل به شدت در مورد اسکوتر رانندگی نیز اجرا خواهد شد.