اخبار

اکسپو 2025

نمایشگاه جهانی که توسط  Bureau International des Expositions  (BIE) برگزار می‌شود. به مدت شش ماه در سال 2025 در اوساکا برگزار می گردد. این نمایشگاه

مطلب بیشتر »