لایلاک

اخبار

اکسپو 2025

نمایشگاه جهانی که توسط  Bureau International des Expositions  (BIE) برگزار می‌شود. به مدت شش ماه در سال 2025 در اوساکا برگزار می گردد. این نمایشگاه

مطلب بیشتر »