لایلاک

اکسپو 2025

نمایشگاه جهانی که توسط  Bureau International des Expositions  (BIE) برگزار می‌شود. به مدت شش ماه در سال 2025 در اوساکا برگزار می گردد. این نمایشگاه در 13 آوریل 2025 افتتاح و در 13 اکتبر 2025 پایان می پذیرد.
این سومین باری است که اوساکا میزبان نمایشگاه جهانی است، قبلاً میزبان اکسپو 1970 و اکسپو 1990 بوده است.
تعداد بازدیدکنندگان دراکسپو پیش رو تقریباً 28 میلیون نفر پیش بینی شده است.

“Designing Future Society for Our Lives.”

LOGO: Ring of red blobs
حلقه ای نامنظم از دایره های قرمز است که به نظر می رسد شامل پنج چشم کارتونی گوگولی است.
شیمادا در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد لوگو توضیح داد که دایره ها نشان دهنده سلول های زنده یا زنجیره ای از DNA برای نشان دادن “درخشش زندگی” هستند. موضوع نمایشگاه اکسپو 2025 اوزاکا، طراحی جامعه آینده برای زندگی ماست.
پنج چشم کارتونی پاسخی به نشان‌واره اکسپو 1970 اوزاکا است که شکوفه‌های گیلاس با پنج گلبرگ با برش‌های دایره‌ای مشخص شده بود.