لایلاک

آمامی اوشیما

آمامی اوشیما جزیره ای در مجمع الجزایر آمامی در جنوب غربی ژاپن است. در شبه جزیره شمال شرقی، ساحل توموری دارای آب های شفاف و صخره های دریایی است. در پارک آمامی، موزه یادبود تاناکا ایسون آثار نقاش فقید را که زمانی در جزیره زندگی می کرد، به نمایش گذاشته اند. آمامی اوشیما با سواحل زیبای خود که در امتداد خط ساحلی با شن‌های سفید و آب‌های زلال و گرم قرار گرفته، ایده‌آل و جذاب برای شنا در ماه‌های تابستان است. سواحل این جزیره نسبت به اوکیناوا شلوغ‌تر هستند، و در حالی که بسیاری از سواحل برای شنا و استراحت عالی هستند، برخی نیز فرصت‌های خوبی برای غواصی با مرجان‌ها و آبزیان فراهم می‌کنند.