لایلاک

میاکه- جیما

یک جزیره آتشفشانی مسکونی در مجمع الجزایر ایزو در دریای فیلیپین است که تقریباً ۱۸۰ کیلومتری جنوب شرقی توکیو، ژاپن است. مانند سایر جزایر گروه جزیره ایزو، میاکه جیما بخشی از پارک ملی فوجی-هاکون-ایزو را تشکیل می دهد.
هر ۲۰ سال یا بیشتر، میاکه جیما یک فوران آتشفشانی را تجربه می کند. آخرین بار در سال ۲۰۰۰، کل جزیره مجبور به تخلیه شد و جزیره به مدت ۵ سال خالی از سکنه باقی ماند. که نتیجه آن تسخیر کامل توسط طبیعت مادر و افزایش زیبایی اقیانوس شد. امروزه اینجا مکانی است که در آن می توان زیبایی های بکر و دست نخورده این جزیره را مشاهده کرد، زمینی که توسط جریان گدازه تشکیل شده است.