لایلاک

شیکوکو

شیکوکو از جزایر اصلی اما کوچکترین آنهاست. مسیر زیارتی بودایی به طول ۱۲۰[ کیلومتر با حدود معبد مذهبی زیارتی. بخش های مهم شیکوکو عبارتند از ماتسویاما، قلعه ماتسویاما و دوگو اونسن، که یکی از اولین چشمه‌های آبگرم شناخته شده ژاپن است. کوهستان های جزیره دارای مسیرهای پیاده روی زیبا و رودخانه هایی با آبهای خروشان و مخصوص قایق رانان است.
چهار استان در این جزیره واقع شده است: توکوشیما، کاگاوا، اهیمه و کوچی. توکوشیما پیوندهای نزدیک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با منطقه کانسای در هونشو، که شامل شهرهایی مانند اوزاکا و کیوتو است، دارد.
در سال‌های اخیر، سه پل روی دریای داخلی ستو، مسیرهای زمینی بین هونشو و شیکوکو ایجاد کرده‌اند. یکی کوبه را از طریق جزیره آواجی در بزرگراه کوبه-آواجی-ناروتو (پل آکاشی کایکیو) به شهر ناروتو در توکوشیما متصل می کند. مسیر دوم هایاشیما استان اوکایاما را از طریق بزرگراه و همچنین ریل قطار وصل می کند. پل سوم، اونومیچی هیروشیما را از طریق بزرگراه نیشی-ستو (سه پل کوروشیما-کایکیو) به شهر ایماباری در ایهیمه متصل می کند (سه پل کوروشیما-کایکیو؛ این مسیر با پای پیاده یا دوچرخه نیز قابل دسترسی است). با ساخت این مسیرها، سفر بین هونشو و شیکوکو از طریق بزرگراه و راه آهن بسیا راحت تر از گذشته شده است. همچنین کوه ایشیزوچی، یکی از بلندترین قله های غرب ژاپن، مقصدی محبوب برای کوهنوردان است. جشنواره تابستانی Awa Odori رقص آوا ، سالانه ۱.۵ میلیون نفر را جذب می کند.